mensen met dyslexie- wat is dyslexie- spullen voor mensen met dyslexie- testje- tips- s
dit is pagina: testje

Testje dyslexie

 Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Delystci zein vaekr de leterts door eklaar saatn.