mythes                                                       

De stier van Kreta

Het zevende werk van Herakles

Op Kreta huisde in die tijd een wilde stier, die Poseidoon gezonden om op het eiland vreselijke verwoestingen aan te richten. Er was nog niemand gevonden, sterk genoeg om hem te durven bestrijden.

Eurystheus beval nu Herakles dit ondier vast te binden en naar Argos te brengen. Hij begaf zich onverwijld op een schip naar Kreta en verzocht koning Minos om zijn toestemming. Deze was over zijn aanbod zeer verblijd en hielp de held zelfs om het ondier te vangen. Met zijn goddelijke heldenkracht wist Herakles het zozeer aan banden te leggen, dat hij van het monster een gewillig rijdier maakte, dat hem gedwee over berg en dal, ja zelfs door het water van Kreta naar koning Eurystheus droeg.

Aldus werd het zevende werk voltooid.

           

     narcissus

   

 

hoofdpagina, een filmpje over een mythe